خارپشت

خارپشت سفالی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۶ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. گل رس
  2. تخمه
  3. ابزار سفالبا گل رس یک حجم گردی درست می کنیم و بعد آنرا شکل اشک فرم می دهیم .

از این شکل برای بدن خار پشت استفاده می کنیم .طرح صورت را که خار ندارد با ابزار مشخص می کنیم .
قسمت بدن را با تخمه می پوشانیم.

تمام سطح بدن بجز زیر بدن را تخمه فرو می کنیم .
دماغ و دهن و چشم ها را با گل درست می کنیم و وصل می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، دانه ها
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری