سنجاب با میوه کاج

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٣ سال


وسایل مورد نیاز
کاج در دو سایز کوچک و بزرگ .پارچه دور ریز ضخیم یا نمد یا مقوا. چسب حرارتی .قیچی

شرح کاردستی

ابتدا روی یک پارچه ضخیم دو مثلث طراحی و گوشه های آن را گرد می کنیم و به صورت گوش کشیده و برش می‌زنیم .از رنگ نارنجی دست و پا ی سنجاب رو طبق شکل کشیده و برش می دهیم و یک دم بلند به شکل نیم دایره و هلالی برش و به هم چسبانده و لبه دم را با قیچی برشهای کوچولو می دهیم تا زیباتر شود .دو تا کاج رو طبق شکل به هم چسبانده بعد گوشهای سنجاب رو چسب زده با پارچه سفید دایره کوچک در آورده و چشمها رو می چسبانیم،  دست و پا ها و دم سنجاب رو هم می چسبانیم بنا به سلیقه تزیین می کنیم .


             

 خانم صدیقه گلی مربی فرهنگی هامون

مشخصات کاردستی
مواد لازم : دانه ها ، پارچه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی