ماهی سفالی

سفال کودک

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. گل رس
  2. ابزار سفال ساده
  3. آب
  4. پولک


برای شروع یک دایره با گل درست می کنیم و دو طذفش را به شکل اشک در می آوریم  تا بدنه اصلی ماهی درست شود .

بعد با دست پهنش می کنیم .شکل دم و باله های ماهی را از گل در می آوریم و وصل می کنیم .
با ابزار روی دم و باله را خط می اندازیم.

دهان را با ابزار می کشیم .

چشم را درست می کنیم و می چسبانیم .برای بدن ماهی از پولک استفاده می کنیم و پولک ها را به صورت ردیفی توی بدن ماهی فرو می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری