عروسکهای تزیینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال


موادلازم :سیم . نخ . گلبرگ گل و چسب مایع یا حرارتی .
ابتدا با سیم اسکلت بدن را ساخته و بعد با گلبرگ لباس آن را درست کرده و با نخ و کاغذ صورت عروسک را می سازیم.
کاری از اعضای مرکز چابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، گره ای