ساخت قفس پرنده

دسته : نمونه سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال


وسایل مورد نیاز : مقوا_ چسب_ نخ
ابتدا مقوا را با استفاده از خط کش و قیچی به مقدار ۶ نوار نازک برش می زنیم و بعد آنها را از یک طرف به صورت چرخشی به هم می چسبانیم
سپس از یک مقوای رنگی دیگر نوار دیگر اما پهن برش می زنیم و با چسب نوار های نازک را به مقوای پهن با فاصله می چسبانیم ودر انتها دو طرف مقوای پهن را به صورت دایره به هم متصل می کنیم و به کف قفس چسب می زنیم سپس بر روی مقوا می گذاریم بعد از چسبیدن آن را برش می زنیم. برای ساخت پرنده هم ابتدا دو برش اشک کوچک و بزرگ برای سر و بدن پرنده و دو بال از مقوا در می آوریم و به هم می چسبانیم با استفاده از نخ آن را به قفس متصل می کنیم.
اعضا پسر مرکز۲خاش
مربی راهنما: اسما مسعودی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی