آموزش ساخت پایه‌ی نگهدارنده کاغذ برای نقاشی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

جعبه‌ی پیتزا

چسب شیشه‌ای

آبرنگ و قلمو یا گواش

کاغذ نقاشی

گیره‌ی کاغذ

کاتر یا تیغ

ماژیک

خط‌کش

یک کارتن به رنگ(مربع شکل)

شرح کاردستی

مانند شکل جعبه‌ی پیتزا را مقابل خود قرار دهید، درست مانند نمونه خط کش را قرار دهید و یک خط عمودی رسم کنید.


مانند شکل تیغ یا کاتر را روی خطی که رسم کرده‌اید بکشید. حواستان باشد قرار نیست کارتن جعبه را ببرید و یا شکاف ایجاد کنید فقط قرار است روی این خط رد ایجاد کنید تا جعبه از این قسمت راحت تا شود.

مانند شکل جعبه را روبه روی خود قرار داده و یک کارتن به رنگ سفید ترجیحا در بین دو لبه قرار دهید. درست مانند شکل به لبه مشخص شده چسب بزنید.

کاغذ نقاشی را با استفاده از گیره‌ی کاغذ بر روی آنچه ساخته‌اید قرار دهید و به راحتی یا استفاده از گواش یا آبرنگ شروع به نقاشی کنید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی