قاب عکس دیواری چند تکه

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)


وسایل مورد نیاز: تکه های کارتن، چسب، کاغذ رنگی و مقداری ربان

ابتدا در اندازه دلخواه ۳ کارتن یک اندازه برش می زنیم آنها را به وسیله کاغذهای رنگی و چسب می پوشانیم و از پشت کار مانند نمونه ی داخل تصویر به وسیله ربان پارچه ای به هم متصل می کنیم و با دور ریختنی ها و خلاقیت خود آن را تزئین نموده و عکسهای خود و دوستانمان را در آن می چسبانیم .

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : طراح و ایده پرداز:مهبانو خسروی (مرکز یک خاش)