عروسک با دور ریختنیها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال


وسایل لازم :بطری شیشه ومقداری نوار پرده که قابل استفاده نیست

درابتدا سه برابر دور شیشه نوار پرده برش می زنیم ونخ ردیف اول را از دو طرف می کشیم تا اندازه دور شیشه بدست آید سپس دو طرف نخ را گره می زنیم وبا چسپ حرارتی می چسپانیم وبه همین ترتیب چند ردیف تا بالا دامن را ادامه داده تا بطری دیده نشود وسپس با یک تکه مقوا دایره ای به اندازه سر عروسک برش زده وبا نخ یا روبان مشکی مو گذاشته وبه سر بطری می چسانیم وهر تزئینی دوست داشته باشیم انجام میدهیم وعروسک ما آماده است
کاری از اعضاء مرکز چابهار
مربی :لیلا بلوچی

شرح کاردستی

              

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، شیشه ، روبان ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی