ساخت شاخه گل رز نمدی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال

ابزارموردنیاز:نمد،چوب کباب، چسب مایع

مرکز۲خاش_ اسما مسعودی

شرح کاردستی

ابتدا به اندازه یک نوار ۳۰ سانتی از پارچه نمدی برش می زنیم و بعد پارچه را به اندازه ۳ یا ۴ سانت برروی هم گذاشته و یک برش کوچک در وسط پارچه می زنیم و تا انتهای پارچه این کاررا انجام می دهیم بعد دو لبه ابتدای کار را به ترتیب داخل برش های ایجاد شده بر روی پارچه می بریم.

سپس از ابتدا تا انتهای کار را به هم می پیچیم. و گل آماده را به وسیله چوب که آن را هم با نمد پوشاندیم به گل می چسبانیم در پایان هم برای زیبا تر شدن گل، برگ برش می ز نیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی