آموزش گل اوریگامی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
الگو : true

وسایلی که نیازدارید:
کاغذ رنگی، چسب مایع ،قیچی،مداد
مرکز خاش مربی هنری _فاطمه اسلامی

شرح کاردستی

 ابتدا با استفاده از لیوان ۶دایره می کشیم و برش می دهیم ومانند نمونه به صورت بعلاوه خط روی دایره ها ایجاد می کنیم و همانند تصویر دو قسمت از دایره را تا کرده و گلبرگهای را درست می کنیم و بعد گل برگ هارا از بغل روهم می چسبانیم و در انتها گلبرگ اول و اخر را بهم متصل می کنیم و بعد برای برگها دو مثلث برش می زنیم و به صورت باد بزن تا کرده و از وسط رو هم قرار داده و می چسبانیم و در انتها گلبرگها و برگهای آماده شده را روی مقوا می چسبانیم که می توانیم به صورت تابلو آن را به دیوار نصب کنیم


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی