آموزش ساخت جاصابونی با سنگ‌ها

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سنگ‌های تقریبا یک اندازه و با سطوح صیقلی

چسب سنگ

کاسه‌ی با گودی متوسط

پلاستیک یا سلفون

شرح کاردستی

ابتدا سنگ ها را خوب تمیز کنید و اجازه دهید خشک شود.

پلاستیک یا سلفون را در کف کاسه قرار دهید و سنگ ها را مانند شکل در کف کاسه بچنید و با استفاده از  چسب سنگ به همدیگر بچسبانید. و اجازه دهید تا چسب خشک شود.

کاسه را برگردانید و پس از خارج شدن سنگ ها پلاستیک یا سلفون را از سطح سنگ ها بردارید.

سنگ ها به شکل گودی کاسه در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و به همدیگر چسبیده‌اند. می‌توانید از آن به عنوان جای صابون‌ها استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی