مگنت نمدی یخچال

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال
الگو : true


مربی راهنما :مهبانو خسروی (مرکز یک خاش)
وسایل مورد نیاز:
نمد -نخ و سوزن-چسب-آهنربای کوچک
ابتدا طرح بدن مرغ عروسکی را به شکل مثلث دو عدد برش می زنیم بال ها تاج و پا را مانند تصویر برش زده و بین دو لایه برش شده بدن عروسک قرار می دهیم دور تا دور کار را با کوک ساده می دوزیم و داخل آن را پر می کنیم ،چشم و نوک آن را از نمد رنگ مناسب جدا کرده و با چسب حرارتی می چسبانیم و جهت نصب به یخچال پشت کار یک عدد آهن ربای کوچک می چسبانیم.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی ، دوختی
ایده پرداز : اینترنت