گلدان کاکتوس

دسته : تزئینی
الگو : true


اجرا :مهبانو خسروی(مرکز یک خاش )
وسایل لازم: کاغذ رنگی ،چسب، قوطی دور ریختنی، چوب،قیچی، اسفنج وبراده چوب
از کاغذ سبز طرح بیضی یک اندازه ۵ تا ۶ عدد برش می زنیم بیضی ها را به صورت عمودی از وسط تا می کنیم و به هم می چسبانیم خارهای کاکتوس را کاغذ رنگی به رنگ دلخواه به شکل مثلثهای کشیده برش می زنیم و در میان قسمت های برجسته کاکتوس با کمک چسب فرو می کنیم سپس شکل یک گل را طراحی و جدا می کنیم و در جای دلخواه روی کاکتوس نصب می کنیم وسط کاکتوس یک چوب بلند وارد می کنیم تا تکیه گاه آن باشد ما از چوب پرده استفاده کردیم
برای گلدان از وسایل دور ریختنی مانند قوطی پنیر استفاده می کنیم داخل آن تکه اسفنجی قرارداده و با براده چوب می پوشانیم و انتهای چوب وسط کاکتوس را داخل اسفنج فرو میکنیم.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : باالهام از اینترنت