آموزش ساخت گل کاغذی تزئینی

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٨ تا ۱۵ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

ماژیک

کاغذ روزنامه

قیچی

چسب‌کاغذی

خط کش

چسب مایع

شرح کاردستی

با استفاده از کاغذ و قیچی یک الگو به شکل گل 6 برگ را ببرید و به وجود آورید.

از الگوی بریده‌شده استفاده کنید آن را روی کاغذ روزنامه قرار دهید و با استفاده از ماژیک به تعداد 4 گل دیگر مانند این الگو روی کاغذ رسم کرده و با استفاده از قیچی این الگوها را از کاغذ روزنامه ببرید.

مانند شکل زیر با استفاده از خط کش خطوطی را بر روی این گلبرگ‌ها رسم کنید و با استفاده از قیچی ببرید و کنار بگذارید.

با استفاده از چسب‌کاغذی گلبرگ‌هایی که در حاشیه هستند را به هم بچسبانید و این دو گلبرگ را روی‌هم قرار دهید.

به ترتیب همین کار را با گل‌ها و گلبرگ‌های دیگر انجام دهید. با استفاده از لبه‌ی قیچی به گلبرگ‌های گل خود حالت دهید.


 سپس تمامی گل‌هایی را که ساخته‌اید را روی‌هم قرار دهید و با استفاده از چسب مایع به همدیگر بچسبانید.
مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی