رنگ و روغن به شیوه آلا پریما

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


آلا پریما یا خیس روی خیس یک اصطلاح ایتالیایی است و به معنی رنگ مستقیم است .

 به این صورت که رنگ را به طور مستقیم روی کرباس بوم قرار می دهیم ، این سبک بدون رنگ های زیر سازی است ، یعنی رنگی در زیر کار نیست که بخواهیم خشک شود پس در این سبک کار خیلی زود تمام می شود.

چند نکته:

• رنگ ها را زیاد با هم مخلوط نکنید ، زیرا رنگ ساخته شده تیره و کدر می شود.
• رنگ ها را در پالت خود محدود کنید ، همه رنگ ها روی پالت نگذارید ، همچنین از هر رنگ مقدار کمی خارج کنید.
• دو شیشه از حلال ها همراه داشته باشید، یکی به طور انحصاری برای رقیق کردن رنگ و یکی برای تمیز کردن قلموها.
• استفاده از رنگ پس زمینه برای شما راحت تر است نسبت به اینکه شما نقاشی را روی زمینه سفید کار کنید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال