استفاده از شمع یا مداد شمعی

شرح کاردستی

موم در برابر رنگ مقاومت می کند بنابراین استفاده از شمع یا مداد شمعی سریع ترین و آسان ترین راه برای حفظ قسمت های سفید در هنگام نقاشی می باشد . 

اگر نمی خواهید متحمل تلاش برای رنگ آمیزی محدوده ی اطراف هایلایتی باریک از یک گل شوید ، تنها یک تماس مداد شمعی نقطه ای را حفظ کرده و نامرئی می ماند و شما را از نیاز به یک دست ثابت برای رنگ آمیزی اطراف آن هایلایت می رهاند . 

موم رنگی هم همچون مانع به خوبی عمل می کند اما بدیهی است که یک فضای رنگی بر روی کاغذ بر جا می گذارد در نتیجه به جز در شرایطی که این افکت همان چیزی است که شما می خواهید ، حتماً از رنگ سفید استفاده کنید .