تکنیک الکل روی رنگ

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

شرح کاردستی

مواد مورد نیاز

- قلم مو

- مقوای آبرنگ

- تخته شاسی

- چسب کاغذی

-الکل

قبل از هر کاری مقوا را با چسب کاغذی بر روی تخته محکم کنید

به این صورت که چهار طرف کاغذ را چسب کاغذی بزنید و آن را بر روی تخته شاسی محکم کنید.

با قلم مو رنگ آبرنگ یا گواش را بر روی کاغذ بکشید. الکل در صورت ریختن و پاشیده شدن آب را دفع کرده ، رنگ را پس می زند و اشکال دایره ای شکل زیبا و سفیدی را به وجود می آورد . اسپری کردن الکل همان تاثیر را دارد اما بافت به وجود آمده ظریف تر خواهد بود . زمان جادویی برای اجرای این تکنیک وقتی است که کاغذ هنوز خیس اما درخشش رنگ در حال ترک کاغذ می باشد .
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال