آموزش بسته‌بندی جعبه مکعب شکل با استفاده از پارچه

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

جعبه‌ی مکعب شکل

پارچه(مربع شکل)

شرح کاردستی

جعبه را در وسط پارچه قرار دهید و گوشه‌ی پارچه و گوشه‌ی مقابل را در دست بگیرید و یک گره ایجاد کنید.

از طرف دیگر دو گوشه‌ی دیگر را نیز در دست بگیرید و یک گره دیگر بزنید. آن‌ها را رها کنید و دو گوشه‌ی دیگر را در دست بگیرید و یک گره دیگر بزنید.

حالا یک گره بزرگ دارید. تمامی گوشه‌های پارچه را برگردانید و در زیر گره‌ای که ایجاد کرده‌اید قرار دهید. با دست خود می‌توانید پارچه را حالت دهید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی