شبیه‌سازی ستاره‌ها در ظرف شیشه‌ای

دسته : تزئینی
گروه سنی : ٨ تا ۱۴ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

ظرف شیشه‌ای در دار استوانه‌ای شکل

برگه‌ی آلومینیومی(فویل آلومینیومی)

سوزن

دستگاه پانچ

چراغ‌قوه کوچک

خط‌کش

قیچی

شرح کاردستی

مانند شکل ارتفاع ظرفی را که انتخاب کرده‌اید(بدون در نظر گرفتن درب ظرف) را اندازه بگیرید. به همان اندازه از فویل آلومینیومی جدا کنید.

با استفاده از سوزن سوراخ‌های ریزی را در سطح این برگه ایجاد کنید.

سوراخ‌های بزرگ‌تر را با استفاده از دستگاه پانچ ایجاد کنید.

مانند شکل زیر یک مسیر دلخواه را انتخاب کنید و با استفاده از سوزن تمامی ان مسیر را سوراخ کنید.

برگه را درون ظرف شیشه‌ای قرار دهید و به دیواره‌ی داخلی ظرف نزدیک کنید. چراغ را به حالت روشن در داخل ظرف بگذارید و درب ظرف را ببندید. وقتی‌که ظرف را در جایی تاریک قرار دهید، نور از روزنه‌هایی که در برگه‌ی آلومینیومی ایجاد کرده‌اید خارج می‌شود.مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی