طبل چرخشی

دسته : کاردستی
گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

قیچی

نی

مقوا

مقوای داخل رول چسب نواری یا چسب کاغذی بزرگ

چسب حرارتی

نخ بسیار محکم

دو گلوله مروارید مانند

شرح کاردستی

مانند شکل با استفاده از نک تیز قیچی سوراخ هایی(2تا) را در سطح بیرونی رول مقوایی ایجاد کنید. دقت کنید که این دو دقیقا روبه روی هم باشند.


نی را از دو سوراخی که ایجاد کرده‌اید رد کنید.مانند شکل دو سوراخ دیگر نیز این بار هم دقیقا روبه‌روی همدیگر ایجاد کنید.

مانند شکل نخ را از این دو عبور دهید


دو مروارید را از نخ ها عبور دهید و درست مانند شکل گره بزنید. گره را دقیقا در جایی بزنید که مروارید به هنگام چرخش، به نقطه‌ای که نی از آن عبور کرده است برسد.


نقاطی که از آن‌جا نی عبور کرده است را چسب مایع بریزید تا محکم شود.

مقوا را درست به اندازه‌ی دایره رول برش زده و با استفاده از چسب حرارتی بچسبانید. وقتی نی را می‌چرخانید به خاطر برخورد مرواریدها با سطح طبل صوت ایجاد می‌شود.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی