آموزش ساخت نشان بین کتاب به شکل موش

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ A4

قیچی

چسب‌کاغذی

ماژیک

شرح کاردستی

مانند شکل کاغذ را درست از وسط تا کنید. سپس کاغذ را باز کنید و با استفاده از قیچی برش بزنید. یکی از نیمه‌های کاغذ را کنار بگذارید و مانند شکل زیر گوشه‌ی سمت چپ و پایینی کاغذ را بگیرید و به سمت حاشیه‌ی ضلع روبه‌رو ببرید؛ طوری که حاشیه‌ی پایینی کاملا بر حاشیه‌ی بالایی منطبق شود.مانند شکل و با استفاده از قیچی مستطیلی ایجادشده را ببرید.


مستطیل را بردارید و باقی‌مانده کاغذ را کنار بگذارید مانند قبل عمل کنید و گوشه سمت چپ پایین مستطیل را به حاشیه‌ی ضلع روبه‌رو یا بالایی برسانید؛ دوباره با استفاده از قیچی مستطیل را ببرید و این بار مستطیل را کنار گذاشته و کاغذ تا شده را که فرم مثلث دارد در دست بگیرید.

مانند شکل مثلث را طوری بچرخانید که ضلع بزرگ‌تر آن به سمت شما باشد؛ گوشه‌ی سمت راست و پایینی را بر روی گوشه‌ی رأسی که مقابل شما قرار دارد ببرید و خط تا را ایجاد کنید، همین کار را با گوشه‌ی سمت چپ پایینی نیز انجام دهید.
تا را بازکنید و یک برگ از کاغذ تاشده را مانند نمونه برگردانید و خط تا را ایجاد کنید مانند نمونه به ترتیب ابتدا گوشه‌ی سمت راست کاغذ را بگیرید و به پشت کاغذی که تا کرده‌اید انتقال دهید سپس همین کار را برای گوشه‌ی سمت چپ پایین انجام دهید.
آن مستطیلی که برش زده شده و کنار گذاشته شده را بردارید. آن را مانند نمونه تا بزنید، با استفاده از قیچی می‌خواهید گوش‌های موش را از کاغذ و با استفاده از اصل تقارن دربیاورید. از شکل‌های زیر می‌توانید برای نحوه‌ی برش زدن استفاده کنید. از ماژیک‌ها برای کشیدن صورت موش استفاده کنید و مانند نمونه‌های زیر گوش‌ها را رنگ‌آمیزی کنید. دقت کنید که گوش‌ها را حتما به کاغذی که صورت موش را با آن ساخته‌اید بچسبانید و نه به کاغذ پشت آن.
شما می‌توانید از این کاردستی برای نشانه‌گذاری در کتاب استفاده کنید، برای مثال وقتی که درحال مطالعه کتاب هستید و در حین خواندن کاری برای شما پیش می‌آید که مجبورید کتاب را کنار بگذارید؛ هرگز نباید برای نشانه‌گذاری آن صفحه از کتاب که مشغول خواندن آن هستید برگه را تا کنید با برای مثال مداد بین آن صفحات از کتاب بگذارید؛ چرا که کتاب خراب می‌شود. بعد از این‌که این کاردستی را ساختید، می‌توانید به هنگام مطالعه صفحه‌ی مورد نظر را داخل کاردستی و در پشت گوش‌های موش قرار دهید و هر وقتی که دوباره خواستید کتاب را بخوانید موش نشانه گذار به شما خواهد گفت که شما در چه صفحه‌ای بوده‌اید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی