آموزش ساخت ربات حجمی

گروه سنی : ۵ تا ۱۱ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

قیچی

کاتر

خط‌کش

مقوا رنگی

چسب مایع

جسم نک‌تیز

گیره دو‌پایه

چوب‌پنبه

رنگ

شرح کاردستی

مانند نمونه طرح گسترده‌ی مکعب را مانند شکل روی مقوا بکشید و با استفاده از کاتر ببرید.
با استفاده از یک جسم نک تیز در نقاط مشخص‌شده روی مکعب سوراخ ایجاد کنید و با استفاده از گیره‌ی دوپایه‌ی دو مکعب را به‌همدیگر وصل کنید با استفاده از ماژیک صورت ربات را نقاشی کنید.
دو چوب‌پنبه را رنگ کنید و با چسب مایع چوب پنبه‌ها را به مکعب بچسبانید. این چوب‌پنبه‌ها قرار است پاهای ربات شما را بسازد.

با توجه به شکل زیر دو نوار از مقواها را ببرید و مانند شکل زیر تا بزنید. با استفاده از این نوارها می‌توانید دست‌های ربات خود را بسازید.
مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی