آموزش ساخت کرم کاغذی

گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

یک برگه کاغذ مربعی شکل با اندازه‌ی ضلع 50(ترجیحا رنگی)

تیغ کاتر

چسب کاغذی

ماژیک

سیخ جوجه کباب

خلال دندان

خط‌کش

شرح کاردستی

مانند شکل با استفاده از خط‌کش، به فاصله‌ی 1 سانتی متر و 3 سانتی متر علامت بزنید. همین کار را برای ضلع روبه رو هم انجام دهید و سپس نقاطی را که مشخص نموده‌اید با خط‌کش به همدیگر وصل کنید.حال بر روی هر دوخطی که رسم کرده‌اید، به فاصله‌ی 1 سانتی متر به 1 سانتی متر علامت بزنید تا به خط دیگری که رسم کرده‌اید برسید. سپس با استفاده از خط‌کش نقاطی را که علامت زده‌اید با مداد به همدیگر وصل کنید. خطوط راستی که رسم می‌کنید را کم‌رنگ بکشید و پس از آن با استفاده از کاتر این خطوط را ببرید.

مانند شکل زیر آن قسمت از کاغذ که با کاتر بریده نشده است را تا کنید و قسمت های مربوط به خط تا را با استفاده از خلال دندان رد بیندازنید تا کاملا خط تا مشخص شود.
مانند شکل های زیر عمل کنید و دو قسمت از کاغذ را که تا کرده‌اید به ترتیب زیر به هم بچسبانید.

مانند شکل سیخ های جوجه کباب را از کاغذ عبور دهید تا با استفاده از آن‌ها بتوانید این کرم کاغذی را حرکت دهید. حرکت را به گونه‌ای انجام دهید که مانند حرکت کرم باشد.مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی