ساخت گل تزئینی

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۵ تا ۱٠ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کیسه‌های پلاستیکی با رنگ شفاف(حداقل 6 عدد)

ماژیک

قیچی

کاسه با اندازه‌ی متوسط

سیم مفتول

چسب نواری

شرح کاردستی

مانند شکل کیسه‌های پلاستیکی را دقیقا روی همدیگر قرار دهید.

مانند شکل کاسه را روی کیسه‌های پلاستیکی قرار دهید و با ماژیک دو دایره رسم کنید و سپس با استفاده از قیچی برش بزنید.

مانند شکل همه‌ی دایره‌ها را می‌توانید روی هم قرار دهید یا اینکه با استفاده از آن‌ها دو تا گل را بسازید.

مانند شکل دایره‌های پلاستیکی تا بزنید و سپس برش بزنید. وقتی که تا دایره‌ها را باز می‌کنید مشاهده می‌کنید که دایره‌ها به شکل گلبرگ‌های گل در آمده‌اند.

سیم مفتول را گره بزنید و سپس از وسط گلبرگ‌ها رد کنید. مانند شکل زیر نوار چسب را دور سیم مفتول بچسبانید تا گلبرگ‌ها از سیم مفتول خارج نشوند.

به کمک انگشتان خود گلبرگ‌های گل را حالت دهید و گلبرگ‌ها را از همدیگر باز کنید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی