قاب عکس

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٢ سال

ابزاری که نیازداریم:
چسب مایع
مقوای کارتنی
قیچی
کاری ازاعضای کودک ونوجوان - مربی راهنما: مریم میرزایی
استان سیستان وبلوچستان

شرح کاردستی


ابتداکارتن مقوایی رابه اندازه دلخواه برش می دهیم،بعدروی مقوارا می توانیم رنگ بزنیم یاکاغذرنگی بچسبانیم،در مرحله بعدی کاغذرنگی های کوچگ مربعی شکل به ابعاددلخواه درمی آوریم وآنهارا بادست لوله می کنیم.


درادامه کاغذهای لوله شده را اعضا به شکلی که دوست دارند به عنوان حاشه قاب می چسبانند.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی