با قاشق های یکبار مصرف خرگوش بسازید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

قاشق های یکبار مصرف

ماژیک مشکی

چسب حرارتی

کاغذ رنگی و کاغذ سفید

پاپیون‌های کوچک رنگی

کاغذ کادو

قیچی

گوش پاک کن

شرح کاردستی

مانند شکل زیر چند قاشق یکبار مصرف آماده کنید. به تعداد خرگوش‌هایی که می‌خواهید بسازید سعی کنید قاشق یکبار مصرف تهیه و آماده کنید

با استفاده از ماژیک مشکی رنگ چهره‌های مربوط به خرگوش‌های خود را روی قاشق ها نقاشی کنید.
مانند شکل زیر با استفاده از کاغذ رنگی یا کاغذ کادو مانند یک باد بزن کاغذ را تا کنید و سپس وسط آن را بگیرید و بچسبانید تا شبیه به یک پاپیون شود.
روی کاغذ سفید مانند فرم گوش‌های خرگوش بکشید و سپس با قیچی ببرید سپس با چسب حرارتی گوش ها را به قاشق های یکبار مصرف بچسبانید
برای خرگوش دیگر می توانید به فرم زیر پیراهنی را از کاغذ کادو ببرید و دوباره با چسب حرارتی آن را به خرگوش دیگر بچسبانید.گوش پاکن را بردارید و از وسط ببرید. از آن‌ها می توانید برای ساخت دست‌های خرگوش خود استفاده کنید

خلاقیت داسته باشید و تنها از آنچه در عکس‌های زیر آمده است پیروی نکنید و سعی کنید لباس های زیبایی را با استفاده از کاغذهای رنگی بسازید و سپس با استفاده از چسب حرارتی به خرگوش ها بچسبانید
مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی