تزئین سفره عید، حلقه‌ی تخم مرغ رنگی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

تخم مرغ رنگی(از تخم مرغ‌های شانسی رنگی پلاستیکی استفاده کنید)

پاپیون های ساخته شده با ربان

چسب حرارتی

شرح کاردستی

مانند شکل زیر تخم مرغ ها را با استفاده از چسب حرارتی به شکل دایره‌ و یک حلقه به همدیگر بچسبانید.


در آخر پاپیون‌ها را با فواصل منظم نسبت به هم در بین تخم مرغ‌ها قرار دهید و با چسب حرارتی بچسبانید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی