خرگوش پارچه‌ای

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

جوراب کاموایی(جوراب های ضخیمی که در زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد)

برنج

نخ

ربان

چشم‌های عروسکی

پنبه

چسب حرارتی

قیچی

نخ و سوزن

فوم رنگی

شرح کاردستی

جوراب کاموایی را بردارید و مانند شکل زیر یک لیوان برنج در آن بریزید مراقب باشید تا جوراب پر نشود. قسمت ساق جوراب باید خالی باشد

با استفاده از نخ جوراب را ببندید. برای ساخت سر خرگوش، قسمتی از جوراب را که به وسیله‌ی برنج پر شده است را فشار دهید و با نخ و ربان ببندید. اندازه‌ی سر نسبت به بدن باید نصف باشد.


قسمت ساق جوراب را می‌توانید برای ساخت گوش‌های خرگوش مورد استفاده قرار دهید. مانند شکل زیر عمل کنید و با یک برش عمودی ساق جوراب را نصف کنید. هر قسمت را بپیچانید و با نخ سوزن مانند گوش خرگوش بدوزید. یکی از گوش‌ها را خم کنید و سر گوش را به سر خرگوش بدوزید.


چشم‌های عروسکی را به وسیله‌ی چسب حرارتی یه سر خرگوش بچسبانید. با استفاده از فوم های رنگی می‌توانید سه‌گوش‌های کوچکی را ببرید و به عنوان بینی و دهان و دندان‌های خرگوش بچسبانید.

تکه‌ی کوچکی از پنبه را جدا کنید و به پشت خرگوش بچسبانید. می‌توانید به این وسیله‌ی دم خرگوش را ایجاد کنید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی