کارت پستال خرگوشی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

دو برگه کاغذ A4

چسب کاغذی

الگوی مقوایی به شکل خرگوش

نوارچسب های رنگی

مداد

قیچی کوچک نک تیز

شرح کاردستی

دو برگه کاغذ A4 را روی همدیگر قرار دهید و از وسط تا کنید. در این حالت انگار یک دفترچه‌ی 4 برگی ایجاد می‌کنید.

بعد از تا کردن کاغذ ها دو برگه‌ی کوچک آخر را کاملا به همدیگر بچسبانید.

بر روی برگه‌ی رویی الگوی مقوایی شکل خرگوش را قرار دهید و با استفاده از مداد الگو را بر روی برگه‌ی رویی رسم کنید.

به کمک یک قیچی نک تیز الگو را از وسط کاغذ ببرید و آن را بردارید.

با استفاده از مداد الگوی خرگوش را روی کاغذ صفحه‌ی بعدی بیاندازید

یک ورق بزنید و به وسیله‌ی نوار چسب‌های رنگی فرم خرگوشی که با مداد روی این کاغذ انداخته شده است را بپوشانید. سپس با چسب کاغذی دو برگه‌ی اول دفترچه را به همدیگر بچسبانید.

 حال شما یک کارت پستال دارید و میتوانید در داخل آن هرچه دوست دارید بنوسید و آن را به دوستتان هدیه بدهید

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی