شیر کاغذی

شرح کاردستی

شرح کاردستی

شکل‌هایی مانند شکل زیر را از روی مقواهای خود ببرید.


مانند شکل زیر چشم‌ها و دهان شیر را روی مقوای دایره‌ای شکلی که بریده‌اید بچسبانید.


مستطیل‌های با اندازه‌های مساوی را روی کاغذ ایجاد کنید و به‌وسیله‌ی قیچی آن‌ها را ببرید. یکی از مستطیل‌های بریده شده را برای ساختن دم شیر نگه دارید و بقیه را مانند شکل زیر به پشت صورت شیر بچسبانید. سپس با کمک تیغه‌ی قیچی این نوارهای مستطیل شکل که یال های شیر را می‌سازند حالت دهید.

قسمت های مربوط به گوش‌های شیر و دم و بدن شیر را به سر آن بچسبانید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی