نقاشی با شیوه‌های غیر معمول

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ مقوایی مشکی رنگ

قاشق چوبی بزرگ

قلم مو

رنگ

شرح کاردستی

مانند شکل زیر کاغذ مقوایی مشکی رنگ را روی میز قرار دهید. با دست راست خود قاشق چوبی را بگیرید و قلم مو آغشته به رنگ را با دست چپ خود گرفته و دسته‌ی قلم مو را روی دسته‌ی قاشق چوبی بزنید. این کار را متناوبا انجام دهید تا قطرات رنگ روی کاغذ مقوایی ریخته شود.

با استفاده از قلم مو رنگ سفید را بردارید و مانند شکل زیر نقاشی بکشید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی