آموزش ساخت کیف دوشی برای کودک با استفاده از جعبه‌ی شیر

دسته : کاردستی
گروه سنی : ٢ تا ۱٠ سال

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

جعبه شیر یا جعبه ی آب میوه

ماژیک

خط کش و نقاله

کاتر

شرح کاردستی

ابتدا جعبه‌ی آب میوه یا شیر را مطابق با الگوی زیر و با کمک بزرگتر خود برش یزنید.

پس از آن به دقت آن را تمیز کنید.

با استفاده از خط کش و نقاله الگویی مانند الگوی شکل زیر را روی کاغذ A4 ترسیم کنید. آن را روی جعبه برش خورده قرار داده و مانن آن الگو را به وسیله‌ی ماژیک روی جعبه رسم کنید.

مانند الگو در قسمت های مشخص شده به وسیله‌ی کاتر فقط یک رد ایجاد کنید و به هیچ وجه برش نزنید. منظور از ایجاد این رد ها به وسیله‌ی کاتر ایجاد خط تا، جهت ساخت کیف است در نتیجه دقت کنید که به هیچ وجه در این خطوط برش ایجاد نکنید. با تنظیم میزان فشاری که به کاتر وارد می کنید قطعا می توانید این کار را به نحو احسن انجام دهید.


مانند شکل کیف را ببندید و با پیچاندن سر شیر روی کیفی که ساختید، درب کیف را ببندید.


مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی