آدم برفی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: شیشه خالی ترشی،نمد
ابتدا طرح عروسک خود را انتخاب می کنیم ما برای خداحافظی با زمستان عروسک آدم برفی رو انتخاب کردیم. برای بدن عروسک دو عدد پارچه نمد سفید و رنگی ، ۲ عدد برش مثلثی برا ی کلاه ، یک برش مستطیل برا ی شال گردن می زنیم ،اطراف عروسک را می دوزیم بعد از آماده شدن کامل آن را با کمک چسب حرارتی به درب شیشه میچسبانیم و برای زیبایی بیشتر کنار آن یک شاخه خشک هم قرار می دهیم وبا دور ریختنی ها تزیین می کنیم سپس درب شیشه را می بندیم و در صورت تمایل آخر کار روی شیشه را با گواش طراحی میکنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا ، دکمه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، روبان ، آینه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مهبانو خسروی - مربی مرکز یک خاش
اجرا کننده : مهبانو خسروی - مربی مرکز یک خاش