( ساخت جعبه تزیینی )

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز:1-ظرف آماده ی پلاستیکی 2- پارچه جاجیم 3- کنف 4- چسب آهن
مراحل ساخت:ابتدا به اندازه جعبه از پارچه بریده وباچسب آهن دور تادور جعبه را پارچه می چسبانیم بعد درب جعبه را با کنف تزیین می کنیم ۰کاری از : (مریم نوری )مربی مسئول مرکز یک زاهدان۰

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی