(ساخت دستبند بامروارید)

دسته : زیور آلات
گروه سنی : ۱٣ تا ۱۵ سال

وسایل مورد نیاز:1-مرواریدبه مقدار لازم بارنگ های مختلف2-حلقه ۱عدد3- شکل برنجی به طرح های مختلف4- کش دستبند( نخ)
مراحل ساخت: ابتدا کش دستبند یا (نخ) را گره می دهیم وبعدمروارید هارابه ترتیب داخل آن می زنیم وبعد یک حلقه ویک شکل برنجی را در وسط دستبند می گذاریم .وبعد در آخر نیز گره می دهیم .کاری از:فاطمه یوسف زائی عضومرکز۱ زاهدان _ استان سیستان وبلوچستان

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : گره ای