کاردستی با دوریختنی ها

نقوش سنتی

دسته : صنایع دستی

ابتدا طرح راروی تکه دوزی ها با مداد کشیده وسپس با استفاده از قیچی آنها را برش زده وبروی مقوا با چسب می چسبانیم.گروه سنی ج مرکز یک ایرانشهر مربی راهنما:شهربانو استوان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی