ساخت جوجه بادوریختنی ها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۱ سال

بدن جوجه از حلقه های نوار تفلون، سر جوجه از در قوطی گواش ، پر وبال از نخ پلاستیکی وپاها از سیم استفاده شده است.
مربی راهنما:لیلابلوچی ازمرکزچابهار_ استان سیستان وبلوچستان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی