مار

خزندگان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی) ، حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٠ سال
الگو : true

اردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

برای اینکه خلاقیت کودکان را بیشتر شکوفا کنیم بهتر است در کاردستی آنها کترین میزان دخالت را داشته باشیم .

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقوای سفید
  • مدادشمعی
  • قیچی
  • چسب
  • چشم آمادهشکل بالا را روی مقوای سفید می کشیم و بعد با مداد شمعب به شکل دلخواه رنگ امیزی می کنیم .


برای اینکه نظم در رنگ آمیزی را بیاموزیم بهتر است از مرکز شروع به رنگ آمیزی کنیم .وقتی کار رنگ آمیزی به اتمام رسید با قیچی دور دایره را برش می زنیم و سپس از دم شروع می کنیم و به صورت مارپیچی برش می زنیم .برای مار نیش می کشیم و با رنگ قرمز رنگ می کنیم و می چسبانیم .

چشم مار را هم می چسبانیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری