نشانه گذار کتاب

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٧ سال

هدف از ساخت این کاردستی ایجاد علاقه در کودکان برای مطالعه با درست کردن کارت کتاب و همچنین افزایش توانایی بریدن ، تا کردن و چسباندن می باشد.


شرح کاردستی

کاردستی : نشانه گذار کتاب

 

وسایل مورد نیاز :  کاغذ رنگی  کاغذ سفید  چسب مایع  قیچی  ماژیک

 

 
ابتدا کاغذ رنگی  را از وسط تاکرده ، نصف کاغذ رنگی را بصورت مثلث تاکرده واضافه کاغذ را برش میزنیم