اوریگامی گربه

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱۱ سال
الگو : true

با استفاده از تکنیک کاغذ و تا حیوانات جذاب بسازید.

شرح کاردستی


وسایل لازم:

کاغذ اوریگامی

مداد یا چشم متحرکمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : زهرا تاجیک