معرفی پرتال کودک

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا


با استفاده از کلاژ مقوا و کاغذ رنگی، پرتال کودک در فضایی مناسب به کودکان و نوجوانان مرکز معرفی شد.کاری ازمربی مسئول خانم فاطمه موسوی ثابت ومربی هنری خانم هانیه سارانی ازمرکز۲ زاهدان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی