جاکلیدی

کفش

دسته : صنایع دستی

بافتنی بافتن درست مثل مدیتیشن یک فعالیت آرامش‌بخش است. وقتی بافتنی می‌بافید، در واقع دارید یک سری حرکات ریتمیک را مدام پشت سرِ هم به وسیله‌ی دست‌ها انجام می‌دهید. تأثیر این حرکات ریتمیک تکرارشونده روی ذهن و جسم کمتر از مدیتیشن نیست، با این تفاوت که اینجا در پایان یک کاربافتنی زیبادارید. برای بافتن جاکلیدی کفش ابتداچندزنجیره می زنیم درمرحله بعددرون زنجیره هایک پایه می زنیم یک دورکه بافتیم دردوربعدموقعه رسیدن به جلووعقب کفش به جای یک پایه ؛دوپایه می زنیم باانجام این کارکف کفش شکل می گیردبرای دیواره کفش دیگرپایه دوم رانمیزمیم ویک پایه پیش می رویم تاکفش دیواره به خودبگیردوبرای قسمت بالای کفش ازیک گوشه یک درمیان یک پایه رانمی بافیم تاکفش قسمت بالایش شکل بگیردودرمرحله آخردورتادورکفش رایک پایه می بافیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : بافتی
اجرا کننده : طیبه بزی