امام علی(ع)

امام علی(ع)

دسته : نمونه سازی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

نمونه اثر سفال در قطع ۲۰در۲۰ در مرحله اول گل را کاملا ورز داده و با...(کاری از خانم عصمت عبدالهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان الیگودرز)

شرح کاردستی

نمونه اثر سفال در قطع ۲۰در۲۰  در مرحله اول گل را کاملا ورز داده و با وردنه آنرا روی میز سنگی پهن میکنیم وسعی میکنیم قطر کل کار ۱/۵سانت باشد بعد با ابزار وخطکش اطراف آنرا  برش میزنیم وبا ابزار شماره ۱۱جای کلمه علی را که نمونه خط کوفی بنایی میباشد را روی گل مشخص میکنیم بعد فتیله هارا تکه تکه آماده کرده وبا آب روی قسمتهای مشخص شده می چسبانیم وبالای قاب را برای آویز کردن آن با نخ سوراخ میکنیم ومدت یک هفته اثر را در جای مناسب دور از حرارت یا دور از معرض مستقیم هوا خشک میکنیم وبعداز خشک شدن کامل آنرا با گواش رنگ میزنیم وبا نخ تابلو را در جای مناسبی اویزان میکنیم  از این نوع اثر میتوان برای برگزاری مراسم مذهبی و تزیین استفاده نمود 

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو
ایده پرداز : خانم عصمت عبدالهی
گردآورنده : خانم عصمت عبدالهی
اجرا کننده : خانم عصمت عبدالهی