کفشدوزک

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

کاردستی با سنگ با هدف دقت در طبیعت

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، سنگ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : فاطمه طاهری- مربی مسئول مرکز کوچصفهان - استان گیلان