ساخت قاب عکس و جامدادی با چوب بستنی

دسته : ترکیب مواد
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

ساخت قاب عکس و جامدادی با چوب بستنی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اجرا کننده : مائده شالچیان - مربی فرهنگی مرکز رشت ٢- استان گیلان