اوریگامی

گل نیلوفر

دسته : کاغذی


تشکیل شده از ۷ کاغذ مربع صورتی برای گل ها و ۷ عدد کاغذ سبز مربع برای برگ

تمرکز و دقت همزمان چشم ها و دست با هم .و ایجاد اثری زیبا به صورت مجسمه کاغذی.مربی راهنما سحرپویامهر