پریسکوپ ٢

دسته : مکانیکی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

پریسکوپ یک وسیله نوری است که از آن بیشتر در زیردریایی ها استفاده می شود. 

زمانی که زیردریایی زیر آب است، می توان به کمک پریسکوپ سطح آب را دید. پریسکوپ زیردریایی متحرک است و می تواند بالا و پایین برود و به دور خود بچرخد.


پریسکوپ بسیار ساده

پریسکوپ بسیار ساده


ساختمان پریسکوپ بسیار ساده است. یک پریسکوپ ساده دارای یک لوله بلند و دو آئینه تخت است. آئینه ها را با زاویه داخل لوله قرار می دهند. با استفاده از این پریسکوپ ساده می توانیم آن سوی دیوار را ببینیم. نور از اجسام آن سوی دیوار روی آئینه بالایی تابیده می شود و دوباره روی آئینه پایینی باز می تابد. سپس بار دیگر منعکس می شود و به چشم ما می رسد.

در پریسکوپ های مخصوص زیردریایی ها برای اینکه تصویری روشن و بی عیب از اجسام سطح آب بدست آید، به جای آئینه تخت از دو منشور استفاده می شود. قاعده این منشورها به شکل قائم الزاویه متساوی الساقین است. این نوع از پریسکوپ ها به یک تلسکوپ نیز مجهز هستند تا بتوان اجسام دور را نیز دید. با استفاده از پریسکوپ می توان از اجسام و اهداف مورد نظر عکس گرفت.

پریسکوپ در صنعت نیز کاربرد دارد. از این وسیله برای مشاهده واکنش های هسته ای و درون کوره های مخصوص و سایر دستگاه های خطرناک استفاده می شود.

 در تصاویر زیر گستره ساخت یک پریسکوپ به نمایش در آمده است که با کشیدن و متصل کردن آن به فرم جدید و پیشرفته ایی از پریسکوپ دست می یابید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی