دوخت رو بالشی ساده

ردوخت

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • پارچه
  • نخ
  • زیپ متری
  • قیچی


ما از برش مستقیم روی پارچه استفاده می کنیم و برای این کار از یک رو بالشی آماده و دوخته شده کمک می گیریم .

پارچه رو دو لا می کنیم و رو بالشی رو با احتساب یک الی دو سانت جای دوخت از هر طرف برش می زنیم .


پس از برش ما یک مستطیل بلند داریم . زیپ به قسمتی که عرض کم دارد دوخته می شود .


زیپ با پایه دوخت زیپ دوخته می شود و پس از دوخت از رو هم دوخت می زنیم  .

قبل از دوخت سر زیپ را می اندازیم و آن را تا وسط زیپ می آوریم .


سپس کار را پشت و رو می کنیم و از پشت کار دور تا دور رو بالشی را می دوزیم .

زیپ را می توان در هر فاصله انتخابی از یک سر رو بالشی قرار داد و دوخت .


دوباره کار را به رو برمی گردانیم و دور تا دور کار را با فاصله چهار الی پنج سانت از لبه از رو دوخت می کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : دوختی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری