اوریگامی پیراهن پسرانه

دسته : تزئینی

اوریگامی پیراهن پسرانه
اجرا: مهشید محمودیان مربی مرکز گرمه خراسان شمالی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اجرا کننده : مهشید محمودیان مربی مرکز گرمه خراسان شمالی