کالیودوسکوپ ٢

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

هدف از ساخت این کاردستی علمی آشنایی با کاربرد آینه تخت و انعکاس نور و تکرار تصویر در آینه هاست.

شرح کاردستی

از هر مقوای رنگی  ساده یا طرح داری می توانید استفاده کنید.روی مقوا 5 مستطیل 30 در 50 اندازه زده و یک سانتی متر هم به تا زدن و چسب زدن مقوا اختصاص دهید. 

مقوا را از طرفی که طرح ندارد روی ورق آلومینیومی بچسبانید .

روی مقوای سفید یک 5 ضلعی با اضلاع 5 سانتی متر رسم کرده و لبه های دو سانتی متری به هر ضلع بدهید.(برای یک طرف جعبه)درست شبیه همین 5 ضلعی را روی کاغذ کالک ببرید .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، کاغذ آلمینیوم ، آینه
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی